بررسي اثر شعاع گوشه ها در شكل دهي سوپرپلاستيك

بررسي اثر شعاع گوشه ها در شكل دهي سوپرپلاستيك قطعات با هندسه نامتقارن بررسي اثر شعاع گوشه ها در شكل دهي سوپرپلاستيك قطعات با هندسه نامتقارن
شكل دهي اجزاي ورقي نازك و داراي شكل هاي پيچيده به روش سوپرپلاستيك اخيرا بسيار مورد توجه قرار گرفته است. با اين حال اين فرآيند همواره با مشكلاتي از قبيل عدم توزيع يكنواختضخامت و ناتواني در پيش بيني نازك شدگي و گسيختگي قطعه شكل گرفته، روبرو بوده است. ...
دریافت فایل

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید