تحقیق گازهاي گلخانه اي و لایه ازندر این تحقیق همه چیز درباره گازهای گلخانه ای و لایه ازن که از سه اتم اکسیژن تشکیل شده و.. توضیح داده می شود.

تحقیق گازهاي گلخانه اي و لایه ازنگازهاي گلخانه اي و لایه ازن ازن گازي است که از 3 اتم اکسیژن تشکیل شده است.این گاز در فاصله 15 تا 40 کیلومتري سطح زمین لایه اي فیلتر مانند تشکیل می دهد که ازورود اشعه خطرناك ماوراي بنفش به درون جو زمین جلوگیري می کند. ضخامت این لایه در صورت فشرده شدن فقط 2 تا 3 میلی متر است که بر فراز استوا ضخیم تر از قطبین زمیناست. گازهاي مخرب لایه ازن عمدتا از صنایع برودتی و سرد کننده ها، صنایع ابر و اسفنج سازي، بخش دفع آفات کشاورزي، سیستم هاي تهویه مطبوع، کپسول هاي اطفاي حریق وحلال اسپري هاي پاك کننده قطعات الکترونیکی متصاعد می شوند و تا ارتفاع 40کیلومتري صعود می کنند. طول عمر ماندگاري گازهاي مخرب لایه ازن از 50 تا 150 سالاست و تا حذف کامل این گازها که قبلا وارد جو شده اند حداقل نیم قرن لازم است.ایجاد حفره در لایه ازن باعث خطرات زیست محیطی و انسانی بسیاري می شود و حیاتبدون این لایه روي کره زمین از بین خواهد رفت. براي آشنایی بیشتر با نقش حیاتی لایه ازن و مشکلاتی که تحت تاثیر فعالیت هاي بشر براي آن به وجود آمده است. لایه ازن چیست، چگونه تشکیل شده است و چه کاري انجام می دهد


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود تحقیق گازهاي گلخانه اي و لایه ازن


همه چیز درباره گازهای گلخانه ای و لایه ازن


مقاله کامل درباره لایه ازن گازهای گلخانه ای


بررسی کامل گازهای گلخانه